1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS-03
  4. NS-03 สรุปแบบประเมินการจัดการขยะในชุมชนประจำเดือน กันยายน 2563

NS-03 สรุปแบบประเมินการจัดการขยะในชุมชนประจำเดือน กันยายน 2563

สรุปแบบประเมินการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนประจำเดือน กันยายน 2563 และการได้รับมอบหมายงานประจำตำบล สะแกซำ เกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ตำบล สะแกซำ จะมีสมาชิกทั้งหมด 10 คน ดังต่อไปนี้

1. นางสาว วิรุฬ ประกอบดี

2. นาย ธีระศักดิ์ ไกรษร

3. นาย กฤติเดช แก้ววิเศษ

4. นางสาว ทิพย์นารี สิงห์ทอง

5. นาย เฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์

6. นาง สายหยุด กรดรัมย์

7. นางสาว แช่ม ทวัญเวศ

8. นางสาว สมจิต เรืองรัมย์

9. นาย ฮอ ทวัญเวศ

10. นาย หิน ทวัญเวศ

สมาชิกภายในกลุ่มที่ได้รับมอบหมายงาน ก็จะปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการทำงานการแบ่งงานกันไปทำในแต่ละส่วน

       สรุปผลการปฏิบัติงานชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จากการทำงานมาในระยะเวลา2เดือนพบว่าในชุมชนเริ่มมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการขยะมากขึ้น จากที่ไม่เคยคัดแยกขยะก็เริ่มมีการคัดแยก และรู้ว่าขยะบางอย่างก็สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกและขยะอันใหนสามารถขายได้ เป็นต้น และเหตุนี้เองจึงมีโครงการนี้เกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนของเราสะอาด ทำให้ชุมชนของเราน่าอยู่ ลดปริมาณขยะมลพิษ

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com