เนื่องด้วยโรคระบาดของไวรัสโคโรน่า                (COVID-2019)  ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการทำงาน มีประชาชนที่ตกงานเพราะได้รับผลกระทบจากโรคระบาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ได้มีโครงการ การจ้างงานผู้ได้รับผลกระทบจากโรคระบาด เป็นเวลา3เดือนจึงมีการจ้างงานเกิดขึ้น

การได้รับมอบหมายงานครั้งนี้ได้มีการประชุมกันเพื่อปรึกษาหารือเพื่อจะได้รับรู้ถึงปัญหาขยะในชุมชนพร้อมวิธีการแก้ปัญหาช่วยกัน ในการดำเดินงานครั้งนี้ สมาชิกในกลุ่มได้มีการออกสำรวจชุมชนก่อนลงทำแบบประเมิน ได้มีการแจกแบบประเมินให้กับชุมชนในหมู่บ้านเพื่อจะได้ทราบปัญหาและวิธีการจัดการขยะในชุมชน  ได้ออกสำรวจและได้พบปัญหาของชุมชน แต่ละครัวเรือนการใช้ชีวิตของคนในชุมชน การดูแลการจัดการขยะในแต่ละครัว ทราบถึงปัญหา และวิธีการแก้ไขปัญหาตามขบวนการของกลุ่ม

สมาชิคของกลุ่มโครงการต้นแบบการจัดขยะ

1.นายฮอ  ทวัญเวศ

2.นายหิน  ทวัญเวศ

3.นางสาวสายหยุด  กรดรัมย์

4.นางสาวแช่ม  ทวัญเวศ

5.นายธีรศักดิ์  ไกรษร

6.นางสาวทิพย์นารี  สิงห์ทอง

7.นางสาววิรุฬ  ประกอบดี

8.นายกฤติเดช  แก้ววิเศษ

9.นายเฉลิมวุฒิ  วิชัยรัมย์

10.สมจิตร  เรืองรัมย์

การออกสำรวจงานในครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยดีสมาชิกในกลุ่มมีความร่วมมือในการออกทำแบบประเมิน และชาวบ้านก็ให้ความร่วมมือในการทำแบบประเมิน ทำให้การออกสำรวจงานของทีมงานของเราผ่านไปได้ด้วยดี

 

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com