22/07/63

คัดแยกขยะก่อนกำจัดขยะที่มีมูลค่าที่สร้างรายได้ ขวดพลาสสติกเศษเหล็ก เเละขยะที่นำมารีไซเคิลเพื่อใช้งานใหม่ได้

ขยะเปียกและใบไม้เเยกมาทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการใช้จ่ายในการเกษตรได้

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com