1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS-03
  4. NS​ 03​ หมวดหมู่การบันทึกข้อมูลแบบประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ผ่าน google ฟอร์ม

NS​ 03​ หมวดหมู่การบันทึกข้อมูลแบบประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม ด้านการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ผ่าน google ฟอร์ม

 

สำหรับในวันนี้ ขอนำเสนอ ในส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป โดยไม่ระบุชื่อ

หมวดหมู่ที่ 1

ข้อ 1 คำถาม อาศัยอยู่ในชุมชนนี้กี่ปี โดยนับจำนวนปีเต็ม ลงท้ายด้วย 0 เช่น 10 ปี 20ปี 30ปี 40ปี เป็นต้น

ข้อ 2 คำถาม อายุ ของผู้ตอบแบบประเมิน โดยนับจำนวนปีเต็ม เช่นเดียวกับข้อ 1

หมวดหมู่ที่ 2

ข้อ 3 คำถาม เพศของผู้ตอบแบบประเมิน ระบุ

เพศชาย

เพศหญิง

หมวดหมู่ที่ 3

ข้อ 4 คำถามสถานภาพในครอบครัว

1.หัวหน้าครอบครัว

2.สมาชิกในครอบครัว

3.ผู้อาศัย

สำหรับในวันนี้ขอนำเสนอหมวดหมู่ และข้อคำถามในส่วนทั่วไป พอสังเขปและจะได้นำเสนอส่วนในรายละเอียดส่วนหมวดหมู่คำถามอื่นในวันถัดไป ขอขอบคุณ​ครับ.

 

 

 

 

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com