วันนี้สำรวจขยะอิเล็คทรอนิคส์ พบว่า ขยะอิเล็คทรอนิคส์ ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด โทรทัศน์ พัดลม หม้อหุงข้าวไฟฟ้า  อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น จากการสังเกตุ ขยะเหล่านี้จะถูกรวบรวมไว้ รอจำหน่ายให้หน่วยรถรับซื้อของเก่า โดยจำหน่ายรวมกัน หน่วยรถจะคัดแยกชิ้นส่วนที่มีมูลค่าและที่สามารถนำไปผลิตซ้ำใหม่ได้ ทั้งนี้แต่ละหลังคาเรือนจะมีขยะอิเลคทรอนิคส์ 2-3 ชิ้นต่อหลังคาเรือน

 

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com