1. หน้าแรก
  2. พยาบาลศาสตร์
  3. NS-03
  4. NS​ 03​ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563

NS​ 03​ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือนสิงหาคม 2563

สืบเนื่องจากภาวะการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้างไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ตกงาน ขาดรายได้ ทางมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จึงได้จัดโครงการจ้างงานประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเป็นเวลา 3 เดือนนั้น

แม้ในยามวิกฤตเช่นนี้ ยังถือเป็นโอกาสที่ดีของกระผม นายเฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์ ได้รับการคัดเลือกให้ทำงาน ตามหลักสูตรพัฒนาชุมชนต้นแบบในการจัดการขยะ รหัส NS​ 03 โดย คณะพยาบาลศาสตร์​ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

การเริ่มปฎิบัติงาน

ตั้งแต่ วันที่ 1 -​20 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

สมาชิกในกลุ่ม

1.นายฮอ ทวัญเวศ

2.นายหิน ทวัญเวศ

3.นางสาวสายหยุด กรดรัมย์

4.นางสาวแช่ม ทวัญเวศ

5.นายธีรศักดิ์ ไกรษร

6.นางสาวทิพย์​นารี สิงห์ทอง

7.นางสาววิรุฬ ประกอบดี

8.นายเฉลิมวุฒิ วิชัยรัมย์

9.นายกฤติเดช แก้ววิเศษ

10.นางสาวสมจิตร เรืองรัมย์

การเตรียมตัว สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงาน การประชุมกลุ่ม สร้างความเข้าใจร่วมกัน แบ่งหน้าที่กลุ่ม

การออกสำรวจพื้นที่ ตามที่ได้ประชุมแผนงานไว้

แจกแบบประเมินความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยแบ่งกลุ่มเพื่อแจกแบบประเมินดังกล่าว ขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ90 ซึ่งจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จ เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์

การเริ่มปฎิบัติงานเดือนที่ 1 สิงหาคม 2563

ในเดือนสิงหาคม2563อาจารย์ได้มอบแนวทางการปฎิบัติงานให้แก่กลุ่มคือ หลังจากเก็บข้อมูลแบบประเมินความรู้และพฤติกรรมด้านการจัดการขยะในชุมชน เป้าหมายจำนวน250หลังคาเรือน โดยแบ่งเป็น บ้านตลาดควายหมู่1 จำนวน 200หลังคาเรือน และบ้านป่าหวายหมู่18 จำนวน 50 หลังคาเรือน ซึ่งการเก็บข้อมูลได้มีการดำเนินงานคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 90. ในลำดับต่อไปจะเป็นการวิเคราะ์ข้อมูล ครอบคลุมเข้าระบบ

ผลสรุปของเดือนสิงหาคม

  • ได้มีการประชุมปรึกษาหาลือสมาชิคในกลุ่มเกี่ยวกับการทำงานของเดือนที่ผ่านมา และได้มีการว่างแผนของการทำงานของเดือนสิงหาคม ได้มีการมอบหมายงานให้สมาชิคในกลุ่มรับผิดชอบในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายของแต่ละบุคคล ได้มีการรวบรวมเอกสารแบบประเมินมาวิเคราะห์ปัญหา และได้มีการว่างแผนในการทำงานของเดือนถัดไป

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com