ในสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของเราเป็นอย่างมาก และได้มีการช่วยเหลือจากทางภาครัฐ โดยได้มีโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งทางราชภัฏบุรีรัมย์ได้ช่วยเหลือและสนับสนุนในการทำโครงการครั้งนี้

ในการจ้างงานครั้งนี้ผู้รับจ้างจะได้รับค่าตอบแทนในการทำงานทั้งหมด 4 เดือน โดยทำตั้งแต่ เดือนมิถุนายน-เดือนกันยายน 63 ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำจะอยู่ในกลุ่ม Hs02 กลุ่มการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย

เดือนที่ 1 เดือน มิถุนายน ออกสำราจพื้นที่ในชุมชนว่าคนในชุมชนส่วนมากเพาะปลูกผัก ผลไม้อะไรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งในการสำรวจครั้งนี้จึงได้ทราบว่า คนในชุมชนเกือบทุกหลังคาเรือนจะปลูกกล้วยไว้รับประทานกัน

    เมื่อออกสำรวจพื้นที่ได้ข้อมูลแล้ว ในกลุ่มได้นัดประชุมและแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย กลุ่มกล้วยฉาบ กลุ่มกล้วยกวน และกลุ่มน้ำหมักชีวภาพ ซึ่งผู้จัดทำได้อยู่ในกลุ่มกล้วยฉาบ

     เดือนที่ 2 เดือน กรกฎาคม ได้นำพีชผัก ผลไม้ที่มีอยู่ในชุมชนมาแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร นั่นก็คือได้นำกล้วยมาแปรรูปเป็น กล้วยฉาบ ซึ่งในการแปรรูปครั้งนี้เราได้ทำกล้วยฉาบเพื่อรับประทานเองและเพื่อจำหน่าย โดยใช้สูตรในการทำของเราเอง ซึ่งรสชาติที่เราทำอยู่ทั่วไปจะมีอยู่แค่ 2 รส คือ รสหวาน กับ รสเค็ม และได้นำออกจำหน่ายเพื่อเป็นรายได้ให้กับตัวเอง

     เดือนที่ 3 เดือน สิงหาคมได้มีการพัฒนาสูตรและเพิ่มรสชาติจากเดิมที่มีอยู่ ให้มีหลากหลายรสชาติมากขึ้น โดยได้รับสนับสนุนจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำสูตรอาหาร ได้เข้ามาสอน แนะนำให้ความรู้และเคล็บลับต่างๆในการทำกล้วยฉาบ ในการพัฒนาสูตรครั้งนี้ อาจารย์ได้แนะนำให้เราสามารถเพิ่มรสชาติของกล้วยฉาบให้มีหลากหลายรสชาติ ซึ่งจากเดิมที่เราทำจะมีแค่ 2 รส คือ รสหวาน กับ รสเค็ม เราก็สามารถเพิ่มรสได้อีก อย่างเช่น รสบาร์บิคิว รสปาปิก้า เป็นต้น เพื่อที่จะเจาะให้ถึงกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่หลากหลายวัย หรือ กลุ่มอาชีพ และได้แนะนำให้มีการพัฒนาแพ็คเก็จในการบรรจุหีบห่อเพื่อเพิ่มมูลค่า ให้น่าสนในและดึงดูดลูกค้า และที่าดไม่ได้เลย เราได้เรียนรู้การจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายช่องทาง และสามารถเพิ่มรายได้ให้เราเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

     เดือนที่ 4 เดือนกันยายน เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการ เราได้นำความรู้ที่ได้ทำและเรียนรู้มา ได้มาขยายต่อยอดธุรกิจให้เข้าไปสู่หลายๆพื้นที่มากขึ้น โดยได้นำองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจ เพื่อที่จะได้นำไปประกอบอาชีพเสริม เพื่อที่จะเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนและผู้ที่สนใจ และธุรกิจก็จะสามารถขยายออกไปได้กว้างมากขึ้น ในอนาคตเราก็หวังว่าสินค้าของเราจะเป็นที่นิยมของตลาด

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com