1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS-02
  4. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้กลุ่ม2 เฟส2 บ้านบุาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้กลุ่ม2 เฟส2 บ้านบุาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้กลุ่ม2 เฟส2

1.ได้ผลิตภัณฑ์อะไร

= ผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดทำคือ มะม่วงแช่อิ่ม 3 รส มะม่วงเป็นผลไม้ที่มีจำนวนมากในชุมชน จึงได้ทำมะม่วงแช่อิ่ม

2.มีการต่อยอดหรือปรับสูตรอย่างไร

= มีการต่อยอดหรือปรับสูตรเราได้มีการปรับสูตรของผลิตภัณฑ์การทำมะม่วงแช่อิ่ม3รส จากเดิมในชุมชุนมีมะม่วงเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว จึงมีความสนใจที่จะนำมะม่วงมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ และยังเป็นการถนอมอาหารเก็บไว้รับประทานได้นานอีกด้วย

3.มีเครือข่ายที่ไหนมารับการถ่ายทอดเป็นใคร ที่ไหน

= การถ่ายทอดวิธีการทำนั้นได้มีการถ่ายทอดวิธีการทำกับคนในครอบครัว ญาติพี่น้อง และเพื่อนบ้านข้างเคียงกันที่ว่างจากการทำงานหรือที่ว่างงานอยู่แล้วให้ได้มีอะไรทำและยังเป็นการเพิ่มรายได้อีกด้วย

4.ผลของการถ่ายทอดเป็นอย่างไร

= ในส่วนของผลการถ่ายทอดนั้นมีผลตอบรับที่ดีจากชาวบ้าน ผู้คนให้ความสนใจและได้รับความร่วมมือกับคนในชุมชนเป็นอย่างดี เนื่องจากมีต้นทุนต่ำ ทำง่ายสะดวก ทำรับประทานเองหรือขายในร้านค้าในชุมชนก็ได้

       

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com