1. หน้าแรก
  2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  3. HS-02
  4. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้กลุ่ม2 เฟส2 บ้านบุตาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้กลุ่ม2 เฟส2 บ้านบุตาวงษ์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผลไม้กลุ่ม2 เฟส2

1.ได้ผลิตภัณฑ์อะไร

= ผลิตภัณฑ์ที่ได้จัดทำคือ มะม่วงแช่อิ่ม 3 รส มะม่วงเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่าย เพราะฉนั้นจึงคิดทำมะม่วงแช่อิ่ม เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้มะม่วง

2.มีการต่อยอดหรือปรับสูตรอย่างไร

= มีการต่อยอดหรือปรับสูตรเราได้มีการปรับสูตรของผลิตภัณฑ์การทำมะม่วงแช่อิ่ม3รส จากมะม่วงเป็นลูกๆธรรมดาทั่วไป เป็นการนำมะม่วงมาแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยไม่ปล่อยให้เสียเปล่า เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับมะม่วงเป็นการดึงดูดใจให้กับเด็กๆที่ชอบทานมะม่วง

3.มีเครือข่ายที่ไหนมารับการถ่ายทอดเป็นใคร ที่ไหน

= การถ่ายทอดวิธีการทำนั้นได้มีการถ่ายทอดวิธีการทำให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สนใจมาเรียนรู้วิธีการทำได้ถึงที่บ้าน

4.ผลของการถ่ายทอดเป็นอย่างไร

= ในส่วนของผลการถ่ายทอดนั้นมีผลตอบรับไปในทิศทางที่ดี มีวิธีการทำที่ง่ายไม่ซับซ้อน อุปกรณ์การทำไม่เยอะ ต้นทุนต่ำ เด็กๆให้ความสนใจ จะได้ทำขาย จัดทำหรือแพ็คใส่ถุงเล็กๆขายในราคาถูก

5.ข้อเสนอแนะอื่นๆ

= อยากให้ผู้ที่มีความรู้มาแนะนำวิธีการจัดทำผลิตภัณฑ์หรือวิธีการแพ็คใส่ถุงให้มีความน่าสนใจเป็นสิ่งดึงดูดให้คนสนใจมากกว่านี้

                                                                             

อื่นๆ

เมนู
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com